SISTEMI POSTAVITEV

Avtomatizacija radijskih postaj zahteva znanja o sestavljanju in povezavah posameznih komponent pomočjo opisov in načrtov za povezovanje programske in komunikacijske opreme v delujočo celoto. Za priključevanje posameznih komponent je potrebno podrobno poznavanje le teh, protokolov komunikacij med komponentami sistema, fizičnih nivojev in poznavanje ustrezne programske opreme….